Poskytované služby

 • Kompletní projekt pro stavební povolení
 • Projekty prováděcí
 • Zaměření skutečného stavu
 • Projekt skutečného provedení
 • Pasportizace
 • Stavební dozor
 • Architektura
 • Design
 • Projekty elektro, plyn, topení
 • Projekty ČOV
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Zajištění stavebního povolení